Dorg Consulting bidrar til konstruktive endringsprosesser

Velkommen til Dorg Consulting

Vi har de ti siste år veiledet, kurset, inspirert og på annen måte bistått mange hundre offentlige og private virksomheter over hele landet, også utenfor Norge. Det som kjennetegner våre leveranser er at vi alltid jobber for at kundene våre skal stå styrket igjen etter at vi er ferdige med et oppdrag. Samtidig preger vi fagfeltet vårt ved den nære tilknytning vi har til det teoretiske feltet. 

Hvem vi er...

Thomas Dorg, Managing Partner

To tiår med erfaring fra konfliktarbeid i et stort spekter av sammenhenger i inn- og utland, gir Thomas evnen og muligheten til å involvere seg i løpende konflikter eller lignende fastlåste situasjoner og bidra til konstruktiv endring...

Read more

Christer Berntzen, Assosiert Partner

Christer Berntzen er utdannet cand.polit (pedagogikk hovedfag) med fordypning i psykologi og organisasjonsteori, og har etterutdanning fra London og California innen Systemic Leadership. Han eier og leder selskapet LAG som tilbyr tjenester innen både offentlig og privat sektor...

Read more

Samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap

Dorg Consulting har i mange år vært en del av miljøet rundt sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norge. I 2011 ble vi til og med nominert til «årets sosiale entreprenør» av Ferd. I årene som har fulgt har vi stadig søkt nye måter å bidra med vår ekspertise i et samfunnsperspektiv. 

Siden 2016 har vi jobbet for å realisere en drøm om et fredssenter som kan jobbe i skjæringspunktet mellom teori og praksis. I dette skjæringspunktet er det potensiale for å utvikle ny kunnskap, nye metoder, og nye verktøy for å jobbe enda bedre i arbeidet med å gjøre vonde konflikter til konstruktive prosesser som lindrer menneskelig smerte. Vi er glade for at Coretta & Martin Luther King instituttet for fredsarbeid (King instituttet) er stiftet i samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi. Vi vil bidra aktivt i etableringen av King instituttet i tiden framover.