Høyskolelektor, veileder og foredragsholder

To tiår med erfaring fra konfliktarbeid i et stort spekter av sammenhenger i inn- og utland, gir Thomas evnen og muligheten til å involvere seg i løpende konflikter eller lignende fastlåste situasjoner og bidra til konstruktiv endring. Han har også undervist i konfliktforståelse og mekling på høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet gjennom mer enn ti år. Parallellt veileder han ledere, ledergrupper og ansattegrupper som står i krevende situasjoner og som trenger verktøy og teknikker for å komme videre. Foredragene han holder gir deg forståelse av hva som skjer når for eksempel arbeidsmiljøet surner og blir krevende, samtidig som du får konkrete forslag til hva du kan gjøre for endre situasjonen i en konstruktiv retning.

Bakgrunn

Thomas Dorg har en mastergrad i konfliktløsning fra Universitetet i Bradford (UK). Han har tjue års erfaring med konflikt og veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor. Han underviser og veileder studenter i konfliktstudier, meklingsstudier og kulturstudier ved Høyskolen for ledelse og teologi, Politihøgskolen og Maynooth Universitetet i Irland.

Han bistod Utlendingsdirektoratet i mange år som nasjonal beredskapsmekler i akutte, krevende konfliktsituasjoner tilknyttet asylmottak over hele landet. Han har i tillegg snart to tiår med erfaring fra dialogprosesser mellom palestinske og israelske ledere. Thomas står på OSCE´s liste over dialog og meklingseksperter.

I arbeidslivet veileder Thomas ledere, ledergrupper og personalgrupper over hele landet. Han har utstrakt erfaring med varselsaker både i privat og offentlig sammenheng. Thomas har i tillegg flere års erfaring med arbeidsplasskonflikter i India.


Utdanning:
OsloMet: Veiledningsutdanning, 2018
Universitetet i Bradford: Mastergrad i konfliktløsning, 2002
Universitetet i Oslo: Internasjonale menneskerettigheter, 1997
Universitetet i Oslo: Samfunnsfaglig Cand Mag, 1999

Sertifisering i Bang & Midelfarts verktøy ”Effect” for effektive ledergrupper.

Kontakt Thomas på: +47 41332627, eller på thomas@dorgconsulting.no