TJENESTER

KURS OG FOREDRAG

Ansvarlig kommunikasjon – hva vi sier til hverandre.

Konflikthåndtering i et lederperspektiv.

Hvordan forebygge konflikter?

Ansvarlig håndtering av varsler.

Hvordan få et godt psykososialt arbeidsmiljø?

KONFLIKTVEILEDNING OG BISTAND

Familie eide bedrifter.

Offentlige virksomheter.

Private selskaper.

VEILEDNING

Gruppe- og individuell veiledning.
Lederveiledning.
Veiledning i varslingssaker.