Veileder og rådgiver

"Mirjam er partner, daglig leder og konsulent i MindUp. Hun har toppledererfaring og kompetanse innen etablering og bygging av selskap internasjonalt. Med faglig forankring innen organisasjonsutvikling jobber Mirjam inn i lederteam og organisasjoner med en rekke prosesser rundt samhandling, kommunikasjon, endring, teamutvikling og konflikthåndtering. Mirjam er sertifisert i Bang & Midelfarts verktøy ”Effect” for effektive ledergrupper og har konflikt og meklingsutdannelse. Hun bruker teoretisk kompetanse med en praktisk tilnærming hvor dialog som kjerneverktøy står sentralt.