Universitetslektor, rådgiver og prosessveileder

Christer Berntzen er utdannet cand.polit (pedagogikk hovedfag) med fordypning i psykologi og organisasjonsteori, og har etterutdanning fra London og California innen Systemic Leadership. Han eier og leder selskapet LAG som tilbyr tjenester innen både offentlig og privat sektor. Christer blir benyttet i utviklingsprosesser innenfor leder- og teamutvikling, strategi, kommunikasjon og konflikthåndtering. Christer er universitetslektor på Universitetet i Sør-Øst Norge hvor han blant annet har ansvar for etterutdanningsstudier i ledelse og team.